“A Big Leap in How We Think About Safety” – Zenseact CEO on Autonomous Driving, Cool Tech, And Saving Lives

Ödgärd Andersson, CEO of autonomous driving company Zenseact isn’t your typical tech CEO. While many of them talk rapaciously about the ways in which their tech is going to revolutionise the world in ways we never thought possible, Andersson is more measured – with a firm emphasis on the here and now.

Läs mer

På väg till jobbet: Social hållbarhet

Hur är social hållbarhet relaterat till arkitektur? Häng med arkitekterna Monika och Johan på jobbet, för att få veta mer. De förklarar det vida begreppet social hållbarhet och hur Trafikverket jobbar för att tillgängliggöra offentliga platser och väva in estetik i byggandet av nya projekt.

Läs mer

Medarbetarporträtt Johan Skaborn

Johan har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med produktutveckling. Allt från konceptdesign och konstruktion till projektledning och produktionsförberedelser. Rollen han trivs bäst med är tekniknära projektledning i produktutvecklingsprojekt. Som konstruktör jobbar Johan helst med mekanik i produkter med mycket finmekanik, krav på design, kvalitetsupplevelse och användargränssnitt. Som projektledare ansvarar han gärna för både mekanik, elektronik och mjukvara.

Läs mer

F.E.N

Sveriges ledande ingenjörsnätverk
för kvinnor

Läs mer: Om oss

Toppjobben:

Publicerad: 2021-11-19
  • Solna
  • Heltid
Publicerad: 2021-11-17
  • Gruvön
Publicerad: 2021-11-16
  • Stockholm

Evenemang: