Inspiration

Preem blir huvudpartner till Female Engineer Network

Målet med samarbetet är att tillsammans skapa nya arenor för nätverkande och samskapande, bidra till kompetensutbyte och främja ett mer jämställt näringsliv. Det här är första gången som FEN tecknar ett huvudpartnerskap.

Sedan starten 2015 har FEN arbetat aktivt för att stärka kvinnor i tekniksverige och verkat för jämställdhet och mångfald inom näringslivet. För att fortsätta utveckla sitt nätverk tar de nu ett betydelsefullt steg genom att välkomna oss som huvudpartner.

- Att vi nu har en stark partner i ryggen gör att vi kan ta större och snabbare steg i vårt arbete för ett rättvist och jämlikt näringsliv. Preem använder sin erfarenhet och sin kunskap för att för att fasa ut fossila drivmedel i förmån för förnybara sådana och förmodas ha stor impact i Sveriges gröna omställning. Vi följer deras resa med spänning, säger Linus Persson, Ny Teknik, som driver FEN.

Vi genomför just nu den största omställningsresan i vår historia där målet är en klimatneutral värdekedja till år 2035. För att förverkliga våra planer och bidra till ett hållbart samhälle är vi högst beroende av ingenjörskompetens. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden inom bolaget och har tydliga mål för att uppnå en jämnare könsfördelning.

- På Preem är vi övertygade om att mångfald och jämställdhet ökar kreativitet, utveckling och välmående på arbetsplatsen. Vår förhoppning är att vi i samarbetet med FEN kan belysa dessa frågor och tillsammans förändra både vår bransch, men även inspirera näringslivet i stort, säger Ylva Nyberg, chef för kommunikation och HR på Preem, om det nya samarbetet.