Snabbfakta

    • Oskarshamn

Kategorier:

  • Elkraft och energi
  • Miljö

Ansök senast: 2021-11-30

Examensarbete Hållbarhet, 30 hp – Förbättra energiprestandan i processer

Publicerad 2021-10-15

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började sin Scaniakarriär med sitt examensarbete.

 

Bakgrund

Med ökat fokus på hållbar produktion står Scania inför stora utmaningar att optimera sin energianvändning. Scania Oskarshamn står i dagsläget för 23% av den totala energiförbrukningen inom Scanias operativa verksamheter. För att stötta Scanias målsättning att inom de operativa verksamheterna minska energiförbrukningen med 25% fram till 2025 med basår 2015, krävs en djup kunskap och förståelse kring vilka energibesparingar som är möjliga att genomföra.    

 

Mål

Att presentera teknisk/ekonomisk lösning med tillhörande konsekvensanalys som ökar möjligheterna till förbättrad energiprestanda på befintliga maskiner och utrustningar med tillhörande stödsystem.

 

Uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att utreda potential och möjligheter att optimera och förbättra energiprestanda för befintliga maskiner och utrustningar i processer för tillverkning av hytter. Förslag på åtgärder/optimeringar ska utvärderas tekniskt/ekonomiskt utifrån kriteriet samma eller förbättrad kvalitet på tillverkad artikel.

Arbetet utgår från ”slöseritrappan” dvs att tillförd energi ska tillföra värde till produkten. Energi som tillförs utan att skapa värde är att betrakta som ”slöseri” (nödvändig eller onödig).

  • Identifiera nuläget samt genomför krav- och behovsstudie som svarar på frågan ”varför energi används av processen?”.
  • Skapa metod för att identifiera utrustningar med potential utifrån kravstyrd energianvändning och minimering av slöseri. Testa metod på utvald
  • Redogöra för aggregerad potential, metodbeskrivning och resultat från tillämpning av metod på pilot.


Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och presentation.

 

Avgränsning

Uppdraget kräver att mycket av arbetet utförs på plats vid Scanias hyttmontering i Oskarshamn.

 

Utbildning/linje/inriktning

Civilingenjör, gärna med inriktning mot energi eller hållbarhet.

 

Ytterligare information

Antal studerande: 1-2

Startdatum för ex-jobbet: Januari 2022

Beräknad tidsåtgång: Ca 20 veckor

Scania tillhandahåller kontorsplats och dator under uppdragstiden.

 

Kontaktpersoner och handledare

Pernilla Zackrisson, chef Hållbarhet/handledare, 0491 – 765 208

Jens Johansen, HR Business Partner, 0491 – 464 478

Ansökan

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

 

Ansökningsperiod:
2021-10-15 – 2021-11-30


Om Scania

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad.

 

Liknande jobb

Publicerad: 2021-11-23
  • Uppsala
Publicerad: 2021-11-17
  • Stockholm