Snabbfakta

    • Oskarshamn

Kategorier:

  • Elkraft och energi
  • Maskinteknik
  • Teknisk fysik och matematik

Ansök senast: 2021-11-30

Examensarbete 15 hp – Förutsättningar för ”Flash-off”-processen

Publicerad 2021-10-15

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började Scaniakarriären med sitt examensarbete.

Bakgrund
I Måleriet lackeras hytterna innan de skickas vidare för montering. Efter själva appliceringen av färgen – går hytten till ”flash-off”. Här frigörs lösningsmedel från ytan under speciella förhållanden. Detta steg är viktigt för att färgen därefter ska kunna härda i ugn och få en fin yta. Om färgen inte har fått rätt förutsättningar innan härdning så kan kvalitetsavvikelser uppstå, vilket leder till onödiga reparationer och ibland skrotning av en hel hytt. För att bättre förstå rotorsaker- och kunna utesluta att just ”flash-off” orsakar avvikelser- behöver en vidare utredning göras.

Mål
Syftet med uppgiften är säkra kvalitet på produkten genom att definiera och säkra upp avvikelser i process-steget för ”flash-off”.

Uppdragsbeskrivning

  • Analysera och dokumentera nuläget i ”flash-off” m a p processparametrarna temperatur & luftighet – samt hur dessa styrs och vilka övriga effekter som kan påverka parametrarna.
  • Följ upp kraven på produkten (färgen) – och definiera gap mot dagens process och förutsättningar.
  • Ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa rätt kvalitet på produkten.

 

Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och presentation.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör i Maskinteknik, Teknisk fysik, Energi eller motsvarande.

 

Ytterligare information

Antal studerande: 2

Startdatum för ex-jobbet: Januari 2021

Beräknad tidsåtgång: ca 10 veckor

Kontaktpersoner och handledare

Cecilia Axelsson, Ansvarig för Produkt & Projektteknik tel: 0491-762320

Jens Johansen, HR-Business partner tel: 0491-464478

Ansökan

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

 

 

Ansökningsperiod: 20211015 – 20211130

 

Om Scania
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP.

 

 

 

Liknande jobb