Inspiration

Som elkraftsspecialist löser Bengt Johansson på Solvina kluriga problem och bidrar till en fungerande energiomställning

Text framtagen i samarbete med Solvina

Efter 14 år på Solvina är Bengt Johanson Elkraftsspecialist.

På nittiotalet var elkraft det osexigaste som fanns på Chalmers - men nu har detta ändrats och är en av de hetaste inriktningarna. Han tycker förstås han har satsat på rätt område och då han har arbetat med att lösa de flesta problem som kan uppstå i ett kraftverk är han mycket rutinerad. Han driver numera inte bara projekt utan är specialist och arbetar med att lösa avancerade problem.

Det roligaste är att jag oftast inte vet från början var vi ska hitta lösningen på problemet utan det klurar jag ut längs vägen. Då kan jag verkligen nyttja min erfarenhet från alla olika områden inom elkraft jag har arbetat med under karriären.” säger Bengt Johansson.

Elanvändningen spås öka radikalt de närmaste åren och den globala elproduktionen måste kraftigt öka. Ett stort fokus för Bengt och Solvina är att skapa ett välfungerande och stabilt energisystem när det sker en så stor omställning. Ofta lyfts de enskilda energikällorna fram men lika viktigt är att själva överföringen fungerar smidigt när nya källor ska knytas ihop.

Det är spännande tider för oss inom elkraft. Vi behöver verkligen ett välfungerande elsystem och här känner jag att jag bidrar. Ska vi klara omställningen blir elnätstabilitet viktigt. Helheten måste fungera när olika källor ska försörja oss.” säger Bengt.

Just nu arbetar Bengt med vattenkraft och han utreder hur man kan automatisera mätningarna. Kompetensen han utvecklar här kommer sedan kunna användas på andra kraftkällor. Han är Solvinas främsta expert på just elkraft och håller utbildningar för Solvinas personal och externt, både i Sverige och på den internationella marknaden.

Solvina är mycket tvärtekniskt och det uppskattar våra kunder, vi förstår helheten det vill säga hur olika system och processer samverkar från energikälla till överföringen av energi.” säger Bengt.

Det som först lockade Bengt till Solvina var ett arbete med elberedskap, det vill säga att kunna starta upp lokala kraftverk som ska fungera när huvudkällan står still. Att arbeta med att göra elsystem mer stabila och tåliga mot störningar är viktigt i dagens samhälle. Han har varit 14 år på Solvina och före det arbetade han med magnetfält och mätinstrument. Faktum är att han precis vidareutvecklat Solvinas mätutrustning för provning av kraftverk.

Det är spännande, man vet aldrig när det uppstår ett tillfälle att använda en specifik kompetens. Till och från är det också rätt teoretiskt avancerat och det trivs jag bra med.” säger Bengt.

Det märks att Bengt är mycket intresserad av det han gör. Han arbetar flexibelt, både från hemmet och från kontoret samt ibland ute på kraftverk. Under åren har det blivit en hel del resande både inom Sverige och internationellt. På en rimlig nivå enligt Bengt.

Nu ska jag gå för det är dags för vår gemensamma fikapaus som vi har två gånger om dagen. Det uppskattar jag verkligen för det skapar en gemensam yta. Och här på Solvina känner man ju alltid att man kan gå och störa någon med en fråga.” avslutar Bengt.

Är du intresserad av att jobba med Bengt? Solvina söker Elkraftingenjörer till Göteborgsområdet!