Inspiration

Skapa hållbar produktion med IndTech

Text framtagen i samarbete med Prevas

Har du koll på Agenda 2030 om målen om hållbar produktion och konsumtion? Om inte, låt oss tillsammans identifiera vad vi ingenjörer kan göra för att bidra till en hållbar framtid. En framtid full av möjligheter och potential. I alla fall om du frågar oss på Prevas.

Men låt oss börja från början… Året är 2015 och FN:s generalförsamling antar 17 gemensamma globala hållbarhetsmål med år 2030 i sikte. Syftet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och lösa klimatkrisen.

Vad är målbilden för hållbar produktion?
Av de 17 globala målen har flera mål anknytning till hållbar produktion. Mål nummer 8 om arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt har en stark koppling till den hållbara produktionen. Målet syftar till att verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, med produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för oss alla.

Även mål nummer 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur är intressant. Målbilden här är att påskynda framtagandet av nya idéer och bättre produktionslösningar med hjälp av teknik och innovation. Med fokus att optimera resursanvändningen genom att i större utsträckning använda miljövänliga tekniker och metoder.

Och så kommer vi till Agenda 2030:s hållbarhetsmål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion. Idag konsumerar och producerar vi långt bortom det vår planet klarar av. Gemensamt för alla företag och branscher är att vi behöver bli bättre och att alla måste agera här och nu. Detta mål syftar till att skapa processer som minskar vårt ekologiska fotavtryck.

Hur tar vi oss dit?
Att målen i sig är definierade med tydligt innehåll, mätpunkter och slutdatum är viktigt men ännu viktigare är att vi verkligen börjar resan mot den gemensamma målbilden.
Vi tror att nyckel till framgång är att våga stanna kvar lite extra vid frågor rörande Varför och Vad innan hypoteser och lösningar testas. Att tydligt definiera drivkrafter, målbild men även nuläget är a och o.

Genom att identifiera processer och flöden, hitta struktur och därmed skapa ordning och reda framgår tydligt skillnaden, och därmed resan, från är- till börläget. Teknik, innovation och digitalisering men inte minst kultur, ledarskap och förändringsvilja är betydelsefulla beståndsdelar för att nå det önskade resultatet.

Minst lika angeläget är att skapa helhetstänk och inkludera moment innan och efter värdeförädlande produktionsavsnitt. Detta både inom och utanför fabrik. För vad hjälper det om allt innanför fabrikens fyra väggar produceras hållbart med följden att externa transporter inte utförs optimalt? Poängen med att tänka hållbart och långsiktigt är inte att tänka från A till B, utan från start till mål i hela kedjan. Vi på Prevas tror att överblick innan införandet av lösningar är nyckeln till lyckat hållbarhetsarbete för svensk industri.

IndTech skapar hållbar produktion
Vi brinner för att stötta industriella verksamheter i resan mot en hållbarare framtid. Att bidra till attraktivare arbetsplatser, effektivare processer och ökad lönsamhet är vår passion på riktigt.

Vi vet att tidigare decenniers robusta lösningar kan behållas och förstärkas med hjälp av modern digitalisering. Med ny teknik kan data samlas in och analyseras för att sedan påverka och optimera processer. Bevara det som funkar men kombinera med nya bra idéer, verktyg och lösningar. Vi kallar det IndTech.

Är du också intresserad av hållbar produktion så hör gärna av dig och ta en fika med oss så pratar vi mer om ämnet. För precis som mål 17 slår ett slag för partnerskapet så tror inte heller vi att ensam är starkast.

Hello Prevas!  Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin vilket vi gör hos kunder som SKF, Göteborgs Spårvägar och Alfa Laval! Prevas startade 1985 och är idag cirka 800 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. För mer info om IndTech och Prevas Göteborg, besök www.prevas.se/goteborg

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Prevas