Inspiration

På väg till jobbet: Social hållbarhet

Text framtagen i samarbete med Trafikverket

På väg till jobbet
Hur är social hållbarhet relaterat till arkitektur? Häng med arkitekterna Monika och Johan på jobbet, för att få veta mer.

De förklarar det vida begreppet social hållbarhet och hur Trafikverket jobbar för att tillgängliggöra offentliga platser och väva in estetik i byggandet av nya projekt.

– Det handlar om hur människor upplever det fysiska rummet. Där finns en direkt koppling till hur trygg och omhändertagen man känner sig, menar Johan.

Att låta användarna vara med och påverka det vi bygger är viktigt. Det gör vi bland annat genom att ha dialoger med allmänheten och genom att ta in inspel från barnen i närheten.

– Vi behöver till exempel titta på hur barn rör sig i området i dag, så att det vi bygger inte blir barriärer för deras väg till skola, idrottsanläggningar eller kompisar, säger Monika.

Hur har ni det på jobbet, Trafikverket?
Filmen är en del av en serie, där reportern Kalle hänger med elva av våra medarbetare i deras dagliga utmaningar. Med dem pratar han om digitalisering av transportsystemet, och om hur vi hanterar fornlämningar när vi bygger. Han får också veta hur vi planerar 25 år fram i tiden, och vad som krävs för att bygga en komplex vägtunnel. Sist men inte minst – hur kaffet i automaten smakar.

Se Trafikverkets På väg till jobbet-filmer på Youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCYiAAOUWtV8N9Zi3093bnLpUWBm-4Yjw