Inspiration

Nytänkande CCS-teknik driver Preems hållbarhetsmål framåt

Preem i Lysekil vill ta täten i omställningen mot en mer hållbar framtid – och de kvinnliga ingenjörerna sitter i förarsätet. Genom teknik för koldioxidinfångning (CCS) vill de visa vägen.

Koldioxidinfångning, eller CCS (Carbon Capture and Storage), är en del i Preems mål att bli klimatneutralt i hela värdekedjan fram till 2035. Målet innefattar en utsläppsminskning i hela värdekedjan med 90 procent, räknat från basåret 2018. 

Satsar på förnybara produkter och koldioxidinfångning

För närvarande genomförs flera projekt med målet att öka produktionen av förnybara bränslen, samtidigt som Preem successivt minskar användningen av fossila råvaror. Bland annat genom egenproducerad HVO100, planen att bygga Sveriges största produktionsanläggning för förnybar diesel och förnybart flygbränsle – och just koldioxidinfångning.

Koldioxidinfångning är en teknik där koldioxid avskiljs från rökgaser, komprimeras och förvätskas till flytande form vid högt tryck och låg temperatur. Efter det kan den lagras eller användas på annat sätt.

– Just nu undersöker vi möjligheten att implementera en CCS-anläggning vid Preems raffinaderi i Lysekil. Det innebär att vi kan avskilja koldioxid från befintliga rökgaser, förvätska den och sedan transportera den till en av våra kajer för vidare frakt med båt, säger Amanda Karlsson, processingenjör på Preems raffinaderi Preemraff i Lysekil.

Amanda Karlsson arbetar främst med energioptimering på hela Preemraff i Lysekil. Hon är också en del av Preems projektorganisation som fokuserar på att undersöka och implementera en CCS-anläggning för koldioxidinfångning.

 – Under år 2020 testkördes en pilotanläggning vid raffinaderiet här i Lysekil. Resultaten visade att tekniken för koldioxidinfångning är mogen och fullt genomförbar.

Amanda Karlsson, Preem

Viktigt för målet att bli klimatneutral 

Genom att öka användningen av förnybar råvara kan Preem minska mängden fossil koldioxid och öka biogen koldioxid, förklarar Amanda Karlsson. Därför är det viktigt att lyfta fram skillnaden dem emellan: Biogen koldioxid är sprungen ur förnybara källor medan fossil koldioxid skapas av fossila källor. Genom att använda koldioxidinfångningsteknik kan Preem till och med skapa negativa utsläpp genom att lagra den biogena koldioxiden i geologiska formationer eller på annat sätt använda den exempelvis i eventuella framtida produktion av elektrobränslen.

Ingenjörerna är en viktig del av drivmedelsproducentens långsiktiga hållbarhetsarbete. Där spelar Amanda Karlsson och hennes kollegor en stor roll. 

– Vi har en viktig roll från utveckling till färdigställandet av ett projekt eller en ny teknik. Min roll i projekten med koldioxidinfångning är att se på anläggningen som framtida användare och säkerställa att den har hög drifttillgänglighet, inte stör övriga processdelar och är energieffektiv.

Spännande och rolig arbetsplats 

Apropå att tänka långsiktigt: Amanda Karlsson första kontakt med Preem kom redan i tonåren, då som praktikant. Under gymnasiet skrev hon ett projektarbete om raffinaderiet där hon även sommarjobbat. Variationen, företagskulturen och möjligheten att utvecklas är bidragande faktorer som fått henne att återkomma och sedan stanna.

– Jag har alltid känt mig välkommen och inkluderad, och folk tycker det är roligt att jag som ung tjej är intresserad av processteknik. Preem är en rolig och spännande arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas, oavsett om man jobbat här i fem eller 25 år. Det finns alltid mycket att lära sig och många problem att lösa, vilket gör varje dag unik.

Amanda Karlsson är glad över att få arbeta med något som ligger nära hennes intressen för hållbar utveckling, klimat och systemanalys. Hon menar att omställningen genomsyrar allt arbete på Preem, då både drivmedels- och energisektorn står inför stora förändringar.

– Jag ser ljust på framtiden och känner stor förväntan inför allt som händer. Att arbeta på Preem ger känslan av att vara mitt i händelsernas centrum. Vi är redan mitt uppe i omställningen, och det är inspirerande att vara en del av det. Trots elektrifieringen av personbilar kommer det finnas sektorer som behöver flytande drivmedel. Jag tror att Preem kommer spela en avgörande roll i att förse dessa kunder med förnybara drivmedel, säger hon.

Tillsammans jobbar vi för framtiden redan idag. Vill du vara med? Hitta din roll på preem.com