Inspiration

Mötesplatser!

Varför är mötesplatser så viktiga?

När du känner till ditt personliga varumärke är det ett vinnande koncept att träffa kontakter som kan leda till arbete. Man säger att varje kontakt har minst 500 kontakter. 500 kontakter multiplicerat med 10 blir 5000 kontakter. När du möter din kontakt, presentera dig, berätta vilket arbete du söker, var och varför. Din kontakt har nu kännedom om dina förutsättningar och kan dela din preferens vidare till sina kontakter. Så sprids ditt varumärke.

1. Rekryteringsträffar. Ex StockholmsLobbyn. Arbetsförmedlingen samt privata aktörer.

2. Mässor. Bransch- och fackmässor. Andra typer av mässor där du möter olika typer av människor.

3. Branschförbund.

4. Kurser, seminarier.

5. Träningslokalen.

6. Nätverk. Exempelvis BNI, Arndts.

Vad kan ett möte innebära?

Är man öppen och mottaglig och är på en mötesplats, som egentligen kan vara var som helst, finns alla möjligheter till:

– Nya vänner och/eller samarbetspartners.

– Nya sammanhang som exempelvis olika föreningar och förbund.

– Glädje, sammanhang, samvaro, gemenskap, insikter, kunskap och mervärde.

Kom ihåg ditt eget personliga varumärke och att sälja dig själv!

/Gerd Wallin, Certifierad coach
www.coachingochkonsult.se