Inspiration

Möt våra medarbetare | Patricia – Markförhandlare

Text framtagen i samarbete med Trafikverket

Patricia Ahonen började sin bana på Trafikverket redan som student. I dag är hon markförhandlare och säkerställer markåtkomst i myndighetens väg- och järnvägsprojekt.

Hur har din bana på Trafikverket sett ut?

– Jag började som studentmedarbetare på den avdelningen där jag jobbar nu. Då fick jag följa mina kollegor i deras vardag under åtta timmar i veckan. Efter examen blev jag junior markförhandlare och fick utvecklas i min egen takt. Nu är jag markförhandlare och har vuxit in i rollen. Nästa steg i karriärtrappan är senior markförhandlare, en roll du kan få efter ganska många år och erfarenheter längs vägen. Vi har väldigt många yrkeskategorier inom Trafikverket, och det gör att du kan utvecklas inom din egen roll eller byta till något annat som du är nyfiken på.

Finns det någon arbetsinsats som du är extra stolt över?

– Under arbetet med vägplanen för ny motorväg E20 Förbi Vårgårda hölls samråd med allmänheten som lyfte behovet av en gång- och cykelpassage. Trafikverket och Vårgårda kommun kunde skjuta till pengar för att ta fram en extra vägplan som resulterade i en smidig och trygg passage för gående och cyklister. Resultatet blev väldigt bra. Det är ett tillfälle vi är extra stolta över!

Vad är det bästa med att jobba här?

– Arbetsplatsen är väldigt trevlig och jag har många härliga kollegor. Alla, både chefer och kollegor, är omhändertagande, öppna och pushar mig framåt. Vi jobbar även tillsammans med konsultföretag och entreprenörer, det innebär många intressanta och utvecklande möten med olika människor. Och så är det kul att se projekten växa fram, för vi är verkligen med från start till slut – från planering till att vi har en färdig anläggning.

Namn: Patricia Ahonen
Titel: Markförhandlare.
Utbildning: Lantmäteriingenjör, Högskolan Väst, Trollhättan, examen 2019.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Trafikverket