Inspiration

Möt Johanna – Manager OHS and Management systems

Text framtagen i samarbete med Billerud

Johanna Ydringer är chef för arbetsmiljö och säkerhet samt ledningssystem inom inköp och vedförsörjning på Billerud. Med 19 års erfarenhet inom skogsindustrin har Johanna blivit expert på att identifiera de största riskerna och utveckla långsiktiga säkerhetsstrategier. Hon samarbetar med chefer och kollegor för att höja säkerhetskulturen och se till att alla medarbetare arbetar mot samma mål att förebygga risker.

Låt oss lära oss mer om Johannas syn på säkerhet.

Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med.
– Jag har jobbat på Billerud inom Wood Supply i 19 år. Min karriär startade på Virkesavdelningen, därefter blev jag virkesköpare och idag sedan 5 år tillbaka är jag ansvarig för hälsa och säkerhet inom Procurement och Wood Supply. Tjänsten är uppdelad på hälften mellan Arbetsmiljö och Ledningssystem. Verksamheten är utspridd på flertalet kontor i Mellansverige och Baltikum. De flesta jobbar både ute i skogen och på kontor. Jag stöttar cheferna med rutiner och hjälpmedel inom hälsa och säkerhet, för att de i sin tur ska kunna stötta sina medarbetare.

Vad innebär det att jobba med säkerhet i din roll?
– Jag skulle säga att det är en gemensam process, där jag utvecklar arbetet tillsammans med cheferna och kollegorna inom Procurement & Wood Supply. Vi har identifierat de största riskerna för oss; bilkörning och ensamarbete samt psykosociala aspekter. Jag följer upp händelser och sammanställer dessa. Därefter föreslår jag förbättringar för ledarskapet så att vi minskar riskerna ytterligare. Vi vill höja säkerhetskulturen så att alla medarbetare jobbar för samma sak, men det är självklart också ett eget ansvar – att sätta säkerheten först.

Ge gärna ett exempel på hur Safety First arbetas med på daglig basis i er verksamhet.
– I skogen finns det säkerhetsrisker överallt; stenar, gropar, hala ytor och farliga djur. Vi måste arbeta med förebyggande åtgärder och varje person måste göra sin egen riskbedömning när hen ska ut och jobba. Idag ställer medarbetarna krav och frågor kring arbetsmiljön, något som inte gjordes i samma utsträckning för några år sedan. Jag märker tydligt att säkerhetskulturen har höjts, även om den inte riktigt är där vi vill att den ska vara. Ett konkret exempel är att vi idag har skyddskläder på oss i skogen. I vårt fall är det varselkläder, så att vi syns ordentligt. När jag började på Korsnäs hade alla gröna kläder i skogen. Det är viktigt för mig att jag föregår med gott exempel, vilket är extra viktigt för alla som har en ledande roll. De som syns och hörs behöver stå bakom Billeruds värderingar.

Vad är det som gör att du jobbar på Billerud?
– Det har förändrats från att vara det lilla familjära företaget till det stora där det händer mycket samtidigt, vi blir utmanade, det utvecklas och det kommer in nytänk. Jag var inte utbildad till min nuvarande roll från början, utan jag har fått lära mig med tiden. Jag har baserat min karriär på att jag kan Billerud, men tycker om att företaget utvecklas.

Läs mer om hur Billerud jobbar med säkerheten HÄR