Inspiration

Kerstin Lindell: “Det finns priser till ledare och ekonomer, men det är sällan vi uppmärksammar teknikyrken” 

Text framtagen i samarbete med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar en fortsatt stor efterfrågan på kompetens inom teknikyrken. Bland högskoleyrken med störst jobbchanser finns teknikbranschen väl representerad genom bland annat ingenjörer, systemvaruanalytiker, IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare. 

Bransch efter bransch rapporterar om brist på arbetskraft inom teknikyrken redan idag eller i nära framtid. Det saknas robottekniker, kemiingenjörer, IT-tekniker, underhållstekniker för att bara nämna några. I takt med att pandemin släppt greppet om svensk industri ökar näringslivets efterfrågan på kompetens inom teknik. 

Men nödropen från näringslivet är inget nytt. Sydsvenska Handelskammarens har runt 2500 medlemsföretag i södra Sverige. För många av dem har bristen gjort att rekrytering av teknikkompetens varit en stor utmaning, år efter år.  

Att få fler att söka sig till teknikyrken är en viktig bit i lösningen på problemet. En del av Handelskammarens påverkansarbete kring teknikerbristen är utdelningen av utmärkelserna Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte. Utmärkelserna handlar om att hitta personer som kan inspirera andra. Utan innovativa tankesätt och modiga människor med nya idéer och produkter är det oerhört svårt att konkurrera på en global marknad.  

Priserna är instiftade efter initiativ av Kerstin Lindell, ordförande för Sydsvenska Handelskammaren och Bona AB.  

Det finns studier som visar att det år 2030 beräknas råda brist på över 50 000 ingenjörer.

Kerstin Lindell

- Genom Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte kan vi lyfta tekniker som yrkeskategori, och förhoppningsvis också skapa intresse för teknik, och därmed bidra till att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Det finns priser till ledare och ekonomer, men det är alltför sällan som vi uppmärksammar teknikyrken, menar Kerstin Lindell. 

I år är det tionde respektive sjunde året som utmärkelserna delas ut vilket görs i samarbete med Alfa Laval, Beijer Electronics, Bona AB, Nederman, Deloitte, Moll Wendén, SEB, TePe Munhygienprodukter AB och Trelleborg AB. 

Årets Tekniker tilldelas en person som under många år i branschen bidragit till samhällsutvecklingen och inspirerar och stöttar andra tekniker. Årets Tekniklöfte har syftet att uppmuntra nya förmågor som har en stor potential men som fortfarande ligger i etableringsstadiet. Vinnarna utses med hjälp av nomineringar från till exempel kollegor, elever och chefer och granskas sedan av en jury. Vinnarna får 50 000 kronor vardera.  

- Med priserna Årets Tekniker och Årets Tekniklöfte vill vi belysa teknikens betydelse för samhällsutveckling. Genom att lyfta fram talanger hoppas vi kunna inspirera fler att söka sig till teknikyrken, säger Kerstin Lindell, ordförande för Bona AB samt Sydsvenska Handelskammaren. 

De tidigare vinnarna representerar en stor bredd av teknikinriktningar och fantastiska innovationer. En av dem är Allen Mohammadi som 2021 fick motta Årets Tekniklöfte för utvecklandet av en teknologi som förvandlar jordbruksavfall och växter till ett 100 procent nedbrytbart biomaterial. En innovation som är ett lysande exempel på ett cirkulärt tänk då en restprodukt görs om till en tillgång. 

Ofta talar experter om hållbara lösningar, men det är sällan de är genomförbara på industriell nivå.

Allen Mohammadi

- Att vinna priset kändes otroligt, jag blev så chockad när jag fick beskedet. Jag har vunnit olika tävlingar men det här är annorlunda för det är ett renodlat teknikpris, det finns ju inte många sådana. Jag är verkligen tacksam för initiativet och att ni lyfter tekniken och motiverar ungdomar, säger Allen. 

Nomineringen för årets pris stänger den 24 oktober. Priserna tillkännages och delas ut på Handelskammarens Höstmöte den 24 november. 

Vem ser du som årets vinnare? Nominera här