Inspiration

Möt våra medarbetare | Noran – Enhetschef

Text framtagen i samarbete med Trafikverket

Efter ett år som projektingenjörskonsult fick Noran Deti anställning som projektledare på Trafikverket. Hon fick tidigt prova på olika uppgifter och upptäckte att hon trivdes i ledarrollen.

– I dag är jag enhetschef på Teknik, miljö och fastigheter i programmet Ostlänken som knyter Sverige närmare genom nya stambanor. På min enhet är vi 120 personer. Jag har alla specialister hos mig och vårt jobb är att stötta projektenheterna. Det rör framförallt den direkta projektverksamheten, men vi stöttar även i remissarbeten och jobbar med forskningsprojekt, berättar Noran.

Hur hittade du till ledarrollen?
– Det här med ledarrollen har vuxit sig starkare med tiden. Jag drivs av att utveckla andra och få alla att jobba åt ett och samma håll. Människor intresserar och inspirerar mig. Att få människor att växa och vara med på deras resa är spännande. Jag har själv haft bra ledare som gett mig chansen att driva frågor från olika infallsvinklar. Jag har jobbat i flera mindre projekt, och fick tidigt i karriären möjligheten att bli uppdragsledare. Det var då jag insåg att jag är mer av en generalist och intresserad av att ha koll på många frågeställningar. Jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö är särskilt viktiga frågor för mig och de kommer naturligt in i ledarskapsrollen.

Hur gör du för att utveckla medarbetare?
– Det gäller att vara lyhörd och ställa frågor. Att följa sina medarbetare och vara närvarande under hela året. Att lyssna och spana å sina medarbetares vägnar är jätteviktigt. Dyker det upp en möjlighet, ta tag i den och lägg fram förslaget, sen får medarbetaren ta ställning. Det behöver inte bara handla om en ny yrkesroll, det kan också vara egenskaper som medarbetaren vill utveckla. Vi jobbar mycket med att bjuda in till samtal och dialog för att hitta lösningar tillsammans.

Vilken är den största utmaningen med att vara ledare idag?
– Att leda på distans. Jag tror verkligen på den mänskliga kontakten och utbytet man får i en fysisk miljö. Men det digitala arbetssättet är här för att stanna, så vi behöver utveckla det ännu mer. Som ledare behöver man vara flexibel och anpassa medarbetarsamtalen. Det är exempelvis inte alla som gillar walk and talk-möten eller veckovisa uppföljningar.

Namn: Noran Deti
Titel: Enhetschef
Utbildning: Kandidat International program for European Studies, Malmö universitet, examen 2009 Master i hållbar utveckling, Uppsala universitet, 2011

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Trafikverket