Inspiration

Joakim löser spännande utmaningar i stora elkraftverk världen över

Text framtagen i samarbete med Solvina

Joakim Hiramsson, Kraftsystemingenjör

Vi träffar Joakim Hiramsson som är kraftsystemingenjör på Solvina. Han valde att läsa Elektroteknik med inriktning mot Electric Power Engineering på Chalmers och arbetar sedan fyra år med det han vill. Med världen som arbetsplats bidrar han till en fungerande elkraftförsörjning.

Det jag gör är väldigt intressant och jag får göra det under eget ansvar. På toppen av det arbetar jag med erfarna kollegor som jag lär mig mycket av” säger Joakim.

Joakim har ett fokusområde på Solvina, modellering och simulering av kraftverksnät inom bland annat energikällorna kärnkraft, gasturbiner och vattenkraft. Typiskt har han cirka 2-4 projekt för kunder på gång åt gången och projekten är relativt korta, oftast ett halvår till ett par tre månader. Det gör att han tycker arbetet är omväxlande och spännande.

Vi arbetar med intrimning och optimering av kraftverk vilket innebär att vi ibland rycker ut och är på plats under perioder. Jag byter fokusområde och problemställning rätt ofta vilket passar mig. Samtidigt finns alltid kärnan i min expertis inom modellering & simulering” säger Joakim.

Solvina arbetar med stora anläggningar och projekt både på industrianläggningar där det finns egna kraftverk samt på kraftverk för elförsörjning. Många gånger är kunderna internationella och det har inneburit resor till exempelvis Indien och Zambia. Det är mycket som fungerar annorlunda i dessa länder och industrin påverkas negativt av återkommande störningar i elförsörjningen. En viktig del i Solvinas arbete på plats är att utbilda driftspersonalen för att förbättra driftsäkerheten.

Detta är det absolut roligaste med mitt arbete. I Sverige och Europa är vi vana vid ett stabilt elnät. Jag får resa ut i världen till platser jag annars kanske inte besökt på den vanliga semesterresan och får lösa problem som är riktigt utmanande. Här gör vi stor skillnad, exempelvis när vi var i Indien - nu är teamet där bättre förberedda på att själva hantera sina driftstörningar” säger Joakim.

Frihet under ansvar är något som Ingenjörsjobbs undersökningar visar att unga ingenjörer uppskattar. Joakim trivs med att sitta hemma en eller ett par dagar i veckan och koncentrera sig på sina uppgifter. Han tränar mycket och detta kan han med sin tjänst på Solvina planera in när det passar. Under Corona var det förstås stopp på resor även till kunder på hemmaplan. Det skapade en del problem när teamet inte kunde vara ute på plats och testa.

Solvina är ett litet företag vilket gör att det är viktigt med samarbete med kollegorna och fördelen är att man snabbt blir väldigt viktig i projekten. Att jag får ansvar ger självförtroende och utveckling” avslutar Joakim.

Joakims råd till en elkraftsingenjör som är intresserad av att arbeta i branschen är att prova sig fram med olika uppgifter och projekt i början så din kompetens inte blir inrutad. Man förstår mer om vad man tycker är roligt och i vilka roller man passar längs vägen. Det märks verkligen att Joakim trivs med sitt arbete och han ser fram emot en framtid som projektledare.

Är du intresserad av att jobba med Joakim? Solvina söker Elkraftingenjörer till Göteborgsområdet!