Inspiration

Konsult: Martin Wahlgren, Consat

Vår framgång heter innovation

Consat är en spännande arbetsplats där kreativitet och innovation sitter i väggarna. Men att skapa nya tekniska lösningar kräver inte bara nytänkande utan även en bas av gediget teknikkunnande. Vi på Consat har många framgångsrika projekt bakom oss som visar att vi lyckats med det här, och vi har minst lika många framför oss, berättar Martin Wahlgren, vice VD på Consat AB.

Consat är ett av Sveriges bästa teknikföretag. Det svaret lär du få oavsett om du frågar kunder eller medarbetare. Och mycket av framgången beror på förmågan att kombinera nyskapande tekniska lösningar med högkvalitativa pålitliga leveranser. När kunderna är nöjda och medarbetarna inspirerade och kreativa är man ”i zonen” som teknikföretag, säger Martin Wahlgren.

– Att hålla på med innovation är att ge sig ut på en resa där du på förhand inte vet vad som kommer att hända. Visst är det spännande men också lätt att gå vilse, berättar Martin. – Därför måste det finnas en stabil och långsiktig verksamhet att utgå
ifrån. På Consat är vårt ingenjörskunnande och vår förmåga att kunna leverera projekt grunden. Det ger vår innovation något att stå på. Den här stabila grunden begränsar oss inte, den befriar oss, säger Martin.

– Många av våra kunder behöver innovativa lösningar, så innovation är i mångt och mycket vår vardag och många av de projekt vi levererat och är inblandade i innehåller mycket nytänk. Till exempel utvecklades Volvo Personvagnars första elbil tillsammans med Consat i ett gemensamt forskningsprojekt. Consat utvecklar och säljer även kompletta telematiklösningar för kollektivtrafik, en bransch med mycket plats för innovation.

– Ett intressant angränsande projekt, där vi är en av initiativtagarna, är ett pågående forskningsprojekt där vi utrustar spårvagnar och bussar i Göteborg med den senaste kollisionsvarningstekniken och kopplar detta till telematiksystemet, berättar Martin Wahlgren.

– Synergieffekterna av att koppla ihop kollisionsvarning och telematik ger stora möjligheter att inte bara varna förare och trafikledning vid trafikincidenter. Genom att systemet erbjuder verktyg för att i efterhand analysera var och när olyckor och incidenter ofta inträffar får staden och kollektivtrafikoperatörerna hjälp att minimera framtida olyckor.

– Men det är inte bara för att vi vill berätta hur bra på innovation vi är som du nu läser detta. Det går bra för Consat och jag vill passa på att berätta att vi behöver fler kreativa medarbetare. Är du ingenjör och känner att du vill vara med oss och skapa nya tekniska lösningar så hör av dig, kontaktuppgifterna hittar du på consat.se, säger Martin Wahlgren och ler.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster