Inspiration

Driftbranschen: Miriam Johansson, Bilfinger Industrial Services

En underhållande bransch!

Idag tänkte vi ge er en inblick i en del av ingenjörssverige som på många olika vis ofta är kopplad till de flesta branscher där ingenjörskonst är en del av verksamheten, nämligen projekt och underhåll. Många bolag väljer idag att outsourca de delar av sin verksamhet som inte har med kärnverksamheten att göra, detta för att effektivisera sina resurser. En sektor där detta blivit extra tydligt är just när det rör frågor som projekt och underhåll av olika typer av industrier.

För att försöka ge er en tydlig bild av vad branschen kan innebära tog vi kontakt med Bilfinger Industrial Services som nyligen tog hem kontraktet gällande underhåll av Fortums vattenkraftsanläggningar. I denna artikel kommer ni få en inblick i verksamheten genom Miriam Johansson som är gruppchef inom processdesign samt via Andreas Björk som är automationsingenjör.

Med en civilingenjörsexamen från Chalmers, där hon även doktorerade inom värmeteknik och maskinlära, samt med erfarenhet som både processingenjör, studieledare och energikoordinator började Miriam på Bilfinger i november 2013. Som gruppchef för processdesign har hon många varierande åtaganden.

- Jag går vid behov in som ställföreträdande chef för Engineering (som vår affärsenhet inom Bilfinger heter). Jag arbetar också som processingenjör, studie- och projektledare och med design-HSE-frågor i projekt. Arbetsuppgifterna varierar mycket; allt från certifieringsuppgifter, uppgifter med att utveckla rutiner, ekonomi, personalfrågor, utbildningar, strategi-frågor, projekt och hur vi skall bidra till en hållbar utveckling och hur vi skall stötta våra kunder i detta arbete.


Varierande uppgifter i alla led
Miriams uppgifter är i många fall övergripande och en viktig del i avdelningens drift. Underhållsavtalet med Fortum innebär nu också att ytterligare kompetens tillkommer Bilfinger med tanke på det tillskott av ingenjörer som det innebär. Andreas är en av de ingenjörer från Fortum som från årsskiftet kommer jobba med Miriam på Bilfinger. Arbetsuppgifterna för Andreas är mer inriktat mot olika projekt, där fokus främst ligger på planering, inköp, konstruktion och programmering.

- Som Automationsingenjör är mina uppgifter att hjälpa driftpersonalen med att få igång en anläggning som strular, genom antingen åka dit på plats och felsöka eller med fjärruppkoppling. Jag åker även till anläggningar för att planera och räkna pris på uppgraderingar. Det är ett mycket omväxlande jobb med eget ansvar och bra arbetskamrater.

Förutom breddning av kompetens samt tillskott med fler ingenjörer innebär även Bilfingers nya position i branschen ett större utbud av varierade uppdrag. Detta är en struktur som blir allt mer vanlig i branschen då fler verksamheter i större utsträckning hellre köper in tjänsten än gör den inhouse. Vilket innebär att om man som ingenjör är intresserad av branschen så finns många olika möjligheter oberoende vilken typ av ingenjörsexamen man har, eftersom efterfrågan och bredden på uppdrag ökar allt mer. Nya avdelningar startas för att matcha kundernas behov, något som inte bara lockade Miriam till Bilfinger, det utvecklar ständigt hennes kompetens.

- Jag såg en annons där det stod att man skulle starta upp en ny avdelning och tyckte att det lät spännande att få vara med och starta upp och utveckla något nytt. Dessutom tyckte jag att det kändes spännande att få arbeta i ett företag som har helheten; alltså att allt från engineering, tillverkning, installation, isolering, ställning, utbildingar etc. finns i samma företag. Just det faktum att vi jobbar för olika kunder och olika industrier har utvecklat mig. Det har varit en tankeställare att man kan göra samma sak på så många olika sätt, vilket jag kan se hos våra olika kunder. För mig är det väldigt utvecklande att få arbeta ihop med andra, att få bidra med det som man själv har lärt sig, att få lära sig från andra och att få se andra utvecklas är stimulerande. Jag har väldigt duktiga kollegor!

En rolig bransch att verka i

Både Andreas och Miriam är slående överrens om att branschen är både rolig, utvecklande och intressant. Då Andreas den ena dagen kan syssla med en felavhjälpning på någon av Fortums vattenkraftsstationer eller dammar kan Miriam befinna sig utomlands på en Bilfingerkonferens. Det intryck vi får från både Andreas och Miriam är att just variationen är det som gör att man trivs så bra, Miriam understryker.

- Det är väldigt utvecklande och spännande att arbeta mot olika kunder och industrier. Det är också en tillgång för våra kunder att vi jobbar för olika kunder och industrier eftersom vi på detta sätt får se olika typer av lösningar som i vissa fall även kan tillämpas i andra applikationer. Inom Bilfinger finns dessutom ett stort kundfokus vilket jag uppskattar mycket. Det är väldigt roligt när alla i en större projektgrupp jobbar mot samma mål och uppnår resultat som blir så mycket bättre än om man hade försökt lösa uppgiften själv eller endast tillsammans med likasinnade. Tack vare den bredd av yrkesgrupper som finns inom Bilfinger finns även en väldigt bred grund av kompetens och erfarenhet som jag uppskattar väldigt mycket.

Om man som ingenjör är nyfiken på om Bilfingers verksamhet är något som passar en själv har Miriam avslutningsvis några tips.

- Jag skulle råda dem att skicka in ansökan till oss och berätta vad man är intresserad av, vad man tycker är roligt och utvecklande, och vilken erfarenhet man har. Vi uppskattar medarbetare med framåtanda och driv. Hos oss är säkerheten viktigast av allt. Därefter är det viktigt att man gör saker på ett effektivt sätt kombinerat med att vara noggrann och korrekt. Hos oss är det ingen prestige. Ifall det är saker som man är osäker på så är det bara att fråga runt och diskutera med varandra inom företaget.

Vi hoppas ni fått en lite tydligare inblick i denna växande bransch. Om ni är nyfikna på Bilfinger så annonserar de merparten av sina vakanta tjänster på Ingenjörsjobb, i skrivande stund tjänster med tonvikt på arbetsledande roller inom El/Mekanik på flertalet orter i landet.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster från Bilfinger