Inspiration

Hon förändrar världen på jobbet

FOTO: KARINA LJUNGDAHL

Text framtagen i samarbete med Chef samt BillerudKorsnäs

På BillerudKorsnäs är inte bara produkterna hållbara utan även deras ledare. Men vad innebär det i praktiken?
”För mig betyder det att jag får verktygen för att utveckla både mig själv och medarbetarna och att jag bidrar till en bättre värld”, säger Louise Wohrne, Director Sustainability och Public Affairs, på BillerudKorsnäs.

Hållbarhet handlar om att inte överutnyttja befintliga resurser. Som naturtillgångar. Eller chefer och medarbetare. Kanske har du själv som chef varit nära gränsen för vad du orkar, eller till och med passerat den, och kommit fram till att ingen tjänar på att du kraschar. Det har att göra med så mycket mer än arbetsbelastning och prestationskrav, för att du ska hålla i längden behöver arbetsgivaren och du ha liknande värderingar.

Långvarigt miljöintresse

När Louise Wohrne som nyutexaminerad civilingenjör i bioteknik, för tio år sedan sökte jobb var ett av hennes grundläggande krav just att företagets värderingar skulle överensstämma med hennes egna.
”Det som fick mig att fastna för Billerud, som företaget hette då, var förutom ett ambitiöst traineeprogram deras tillverkning av ett hållbart nyfiberbaserat förpackningsmaterial som ett alternativ till plast. Jag har varit miljöintresserad sedan jag var väldigt ung och den känsla jag fick av varumärket gjorde mig intresserad”, säger hon.

”Under ingenjörsutbildningen var jag inte alls intresserad av skogs- och pappersindustrin. Jag trodde att industrin var traditionell och tråkig. Men jag insåg snabbt att det är en bransch i ständig utveckling, och att man gått från att historisk vara en aktör med höga utsläpp, till att ligga i framkant i klimatomställningen.”

Värde för affären

Efter två år på koncernens pappersbruk utanför Kalix, fick Louise Wohrne en tjänst på huvudkontoret i Solna strax utanför Stockholm. Sedan dess har hon haft flera olika ledarroller. Vägen till att bli hållbarhetschef och chef över public affairs har gått via företagets interna ledarutbildningar som utgår från BillerudKorsnäs Sustainable Leadership-modell. I centrum för programmet står chefen – den hållbara ledaren som bryr sig om och leder en säker arbetsmiljö, engagerar och frigör potential, leder förändring och prestation samt kommunicerar effektivt. Det handlar också om att ledaren tar hand om sin egen hälsa och utveckling för att må bra och vara en förebild som en hållbar ledare.
”Programmet ger en bild över vad som förväntas av mig som chef. Verktygen för att leva upp till förväntningarna har jag fått via den interna ledarutbildningen”, säger Louise Wohrne som är noga med att lyfta fram hållbarhetsarbetets värde för affären.

”Jag är övertygad om att hållbarhet är affärsdrivande och bidrar till ett lönsamt bolag.”

Vill göra skillnad

Alla som blir chefer inom BillerudKorsnäs går den gemensamma introduktionsdelen av ledarutbildningen. Därefter finns det olika ledarutbildningsalternativ att välja mellan beroende på roll och behov. Under hösten har Louise Wohrne gått ett internt digitalt ledarskapsprogram som fokuserat på de fem områden som ingår i det Hållbara Ledarskapet för BillerudKorsnäs.
”Bland annat har jag fått reflektera kring mina styrkor och svagheter som ledare och hur jag kan bli bättre”

Louise Wohrne menar att hon befinner sig på en plats och position där hon kan uppfylla sina drömmar.
”Jag vill bidra till att rädda världen, jag vill göra skillnad. Mitt sätt att göra det är att jobba på ett bolag som kan påverka och vrida saker åt rätt håll.”

Louise Wohrne: 5 tips för att bli en hållbar ledare

Louise Wohrne på BillerudKorsnäs. Foto: Karina Ljungdahl
  1. Sätt säkerheten först, både för dig själv och medarbetarna. En trygg arbetsmiljö är A och O för att orka och hålla i längden.
  2. Se till att arbetsgivarens värderingar överensstämmer med dina egna. Det är viktigt att förstå bolagets vision, mission och att kunna bryta ner strategin i mindre steg för att kunna leda både sig själv och andra.
  3. Håll diskussionen kring hållbarhetsfrågor levande. Hållbarhet går att applicera på i princip vilken fråga som helst, se till att teamet och du ständigt har detta i åtanke.
  4. Engagera och frigör potential. Se till att det existerar ett positivt klimat, och att du ser medarbetarnas potential och vad de vill, så att de känner att de kan utvecklas.
  5. Kommunicera! Var tydlig med vad ni ska åstadkomma. Anpassa kommunikationen efter målgrupp och person.

Läs mer om hållbart ledarskap på BillerudKorsnäs