Inspiration

Female Engineer Network och Backing The Future i samarbete för ökad hållbarhetskompetens

Pressmeddelande – 12/04/2024

Företagsnätverket Backing The Future och Female Engineer Network (FEN) inleder samarbete för att utbilda och inspirera kvinnliga ingenjörer i hållbarhetsfrågor. Genom att erbjuda kunskap och nätverksmöjligheter kommer parterna arbeta tillsammans för att näringslivet snabbare ska komma framåt i hållbarhetsarbetet.

Female Engineer Network är en medlemsorganisation för kvinnliga ingenjörer med målet att uppnå ett jämställt ingenjörssverige. Genom att skapa arenor där medlemmarna möts, delar kunskap, bygger nätverk och inspirerar varandra bidrar de till att stärka målgruppen och ge dem verktyg för att förändra dagens näringsliv.

Backing The Future är ett företagsnätverk och en kunskapshubb för hållbarhetsfrågor. Medlemsbolagen har antingen egna hållbarhetslösningar eller ett högt prioriterat internt hållbarhetsarbete. Den gemensamma kunskapen är enorm och sträcker sig över alla områden inom hållbarhet.

”Kunskap är grunden för att vi ska göra rätt förändringar och ingenjörer sitter på nyckelpositioner för att få ut hållbarhetsarbetet i organisationerna. Därför är det väldigt värdefullt att vi når dessa genom samarbetet med Female Engineer Network. Vårt mission är att sprida all den kunskap vårt nätverk besitter på ett inspirerande sätt för att bidra till hållbara förbättringar i näringslivet och i samhället i stort. Tillsammans med FEN kan vi göra just detta”, berättar Helena Torhage, vd Backing The Future.

”Som kvinnlig ingenjör är det ofta en utmaning att hitta en röst och en plats i en manligt dominerad bransch. Genom FEN får jag inte bara en plattform att synliggöra mina egna prestationer, utan också möjligheten att

inspirera och stötta andra kvinnor som går samma väg. Tillsammans kan vi bryta barriärer och forma en mer inkluderande och jämställd tekniksektor”, säger Zozo Hassan, medlem i Female Engineer Network.

”Vi ser att frågor kopplade till hållbarhet engagerar våra ingenjörer och det känns självklart att det är ett område där vi vill satsa. Det finns otroligt mycket att skapa framåt för att verkligen ge värde till våra medlemmar. Genom att låta Backing The Future stå för innehåll och kunskap kan vi fokusera på det vi gör bäst, att skapa arenor där våra medlemmar möts och lär sig tillsammans”, säger Linus Persson, Head of Employer Branding & Recruitment Solutions Ny Teknik (som driver FEN).

Om Female Engineer Network

Nätverket Female Engineer Network (FEN) är en medlemsorganisation för dig som är ingenjör och identifierar dig som kvinna. FEN arbetar för att stärka kvinnor i Tekniksverige och verkar för jämställdhet och mångfald i näringslivet. Sedan 2023 drivs och ägs FEN av Ny Teknik.

Om Backing The Future

Backing the Future arbetar för att, tillsammans med medlemsföretagen, lyckas genomföra en tillräckligt snabb omställning för att efterlämna ett hållbart samhälle till kommande generationer. Backing The Futures initiativtagare arbetar för att fler ska uppnå FN:s för hållbar utveckling och Parisavtalet. I Backing The Futures nätverk samlas kreativitet, innovationer och vetenskap men också kunskapen och resurserna för att implementera hållbarhetsarbetet.

Presskontakt

Helena Torhage +46705817488
Backing The Future helena@backingthefuture.se