Inspiration

Du är ditt personliga varumärke!

Första delen i serien med tips från Gerd Wallin, utbildad coach 2010 och certifierad 2013, kommer fokusera kring ditt egna personliga varumärke.

Här nedan ger Gerd en första inblick i några av de olika delar som alla påverkar ditt egna varumärke. Att inledningsvis börja med att reflektera och tänka på dessa punkter gör att man också kan börja jobba med dem på ett mer strategiskt plan.

Vad är personligt varumärke?
Det är dina preferenser. Din profession, varifrån du kommer, din historia, vilka sammanhang du kopplas samman med, allt du säger och förmedlar, hur du agerar, vilka signaler du sänder ut, vilka värderingar du har. Hur du bemöter dina kontakter.

Vad kan du tänka på?
- Hur vill du bli uppfattad?
- Vilket avtryck vill du lämna, vad vill du att motagaren skall komma ihåg?

Hur kan du använda ditt varumärke?
- Använd dig av öppna frågor för att få mer utvecklande svar, vad, hur, när, vem, vilka?
- Aktivt lyssnande, lyssna kraftfullt med intresse, nyfikenhet och engagemang. Ha personen du möter i fokus. Viktigt att inte ha sin egen agenda.
- Något i din klädsel som "sticker ut" exempelvis blomma, scarves, frisyr, skor etc.

Hur kan du förstärka ditt personliga varumärke?
- Fråga dina vänner och kollegor/kontakter hur du uppfattas.
- Gå med i sammanhang som exempelvis föreningar, branschorganisationer etc.
- Utbilda dig, gå kurser för att utveckla och utvidga dina kunskapsområden och din personlighet.

/Gerd Wallin, Certifierad coach
www.coachingochkonsult.se 

Vill du har fler tips? Kika på våra andra Karriärstips!