Inspiration

Civilingenjör: ”Kopplingen mellan forskning och verksamhet är spännande”

FOTO: ANDRE DE LOISTED

Trafikverkets egna industridoktorander är med och forskar för framtiden.

Trafikverket satsar årligen närmare 700 miljoner kronor i forsknings- och innovationsprojekt som oftast går till universitet, högskolor och företag som utvecklar nya lösningar. Myndigheten har även egna industridoktorander som är med och forskar för framtiden. En av dem är Agnes Lindell, verksamhetsutvecklare med inriktning på social hållbarhet. Hon forskar om social hållbarhet och hur det kan implementeras i verksamheten.

– Det är en fantastisk möjlighet. Jag är klar med licentiatavhandlingen och har fått fortsatt finansiering fram till sommaren 2025 för resterande del, säger Agnes.

Vad innebär ditt forskningsprojekt?

– Jag undersöker social hållbarhet ur olika vinklar. Exempelvis vad det finns för utmaningar med de olika sociala kontraktkrav vi har på våra leverantörer. Och hur vi följer upp dem i projekten. Processen för förändringsledning inom social hållbarhet är det jag kommer att forska vidare om. När vi inför nya arbetssätt är implementeringen avgörande för att få bra effekt. Vi måste vara effektiva så att de når ut i hela organisationen till dem som ska arbeta med kraven, såsom projektledare och specialister.

Hur mycket satsar Trafikverket på forskning?

– Trafikverket finansierar forskning med 670 miljoner kronor per år och kommer att öka den summan ytterligare de kommande åren. Det är bra att vi också använder industridoktorander som redan finns internt. Vi tar tillvara på forskningen och använder i verksamheten. Just kopplingen mellan forskning och verksamhet är spännande och det är kul att få vara med i det arbetet.

Hur ser du på utvecklingsmöjligheterna på Trafikverket?

– Jag började 2014 och sedan dess har jag jobbat i flera spännande projekt och varit med och utvecklat verksamheten. Tack vare den uppbackning jag fått från bland annat ledare och chefer på Trafikverket har jag hela tiden utvecklats i mina roller och fått nya möjligheter. Att jag dessutom har fått fördjupa mig inom den forskning som myndigheten finansierar är toppen.

TEXT: TINA LINDSTRÖM CARLSSON

Trafikverket
Resor och transporter är en stor del av vår vardag. Trafikverket arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi tänka vidare och underlätta livet i hela Sverige. Ett närmare Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Läs mer på Trafikverkets hemsida