Inspiration

Konstruktion: Christoffer Svedholm, ELU Konsult

ELU är en av landets ledande bygg- och anläggningskonstruktörer med 45 års erfarenhet, 180 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Verksamheten är uppdelad i tre olika verksamhetsområden: Anläggning, Bygg och Geoteknik. I och med att ELU är en av de ledande konstruktionsfirmorna i Sverige så är det viktigt för dem att vara med och utveckla byggnadsbranschen. Detta åstadkoms till exempel genom att ELU sitter med i olika normkommittéer, har ett nära samarbete med Sveriges tekniska högskolor och finns tillgängliga på olika branschdagar.

ELU är en arbetsplats att utvecklas på oavsett om du är nyutexaminerad eller har större rutin inom ditt arbetsområde. ELUs medarbetare kännetecknas av hög utbildnings- och kunskapsnivå och ett kontinuerligt utvecklingsprogram bidrar till medarbetarnas engagemang.

Denna vecka ger vi dig en inblick i konstruktören Christoffer Svedholms vardag på ELU, där ingen dag är den andra lik. 29-åriga Christoffer har inte bara en utan snart tre examina; sin första examen tog han vid Chalmers 2009, en Civilingenjör-/Magisterexamen inom väg- och vattenbyggnad med inriktning på konstruktion. 2013 tog han sin licentiatexamen inom Bro- och stålbyggnad vid KTH och för närvarande läser han en doktorsexamen inom Bro- och stålbyggnad som beräknas vara klar 2016.

Bortsett från sin doktorandtjänst på KTH är ELU Christoffers första och enda arbetsgivare sedan han tog examen från Chalmers. Där har han arbetat i fem år som konstruktör på anläggningsavdelningen.

Under skoltiden har Christoffer varit praktikant för både Lokalsekretariatet och WSP, båda lokaliserade i Göteborgsregionen. Under större delen av praktiktiden var Christoffer placerad på olika byggarbetsplatser för att få så mycket praktiskt kunskap som möjligt.

- De bästa minnena från byggarbetsplatsen var den goda stämningen i arbetslaget, säger Christoffer.

Medarbetaren - den viktigaste resursen på ELU
God stämning på arbetsplatsen är viktigt för Christoffer, som menar att det ska vara roligt att gå till jobbet. ELU är ett företag som vet att den viktigaste resursen för en konsultfirma är medarbetaren, säger Christoffer.

- Uppdragsledarna på ELU är mycket måna om att lyssna på alla medarbetare för att kunna erbjuda stimulerande arbetsuppgifter. Därav har jag fått möjlighet att arbeta i projekt med varierande frågeställningar, både med avseende på konstruktionstyp och teoretiska frågeställningar och storlek. Utöver ovanstående erbjuder även ELU mycket gemenskap med olika festligheter, trivselaktiviteter, sportaktiviteter och resor. Vad beträffar sportaktiviteter brukar jag själv vara med och spela innebandy en gång i veckan och delta i ett par motionslopp under året.

Christoffer jobbar idag som konstruktör på ELUs anläggningsavdelning i Stockholm. Där består hans arbetsuppgifter av att konstruera, utveckla nya tekniska lösningar, göra utredningar och hjälpa kollegor med olika mekaniska problem. Han sitter även med i teknikrådet på ELU, vilket förutom projekten är kärnan i ELUs teknikutveckling.

Ingen dag är den andra lik för Christoffer, som menar att det är just det som är det roligaste med sitt arbete – att det är väldigt varierande.

- Jag kan börja min dag på ELU med att konstruera en bro. Därefter åka iväg på ett möte innan jag avslutar dagen som övningsassistent i en kurs. Jag tycker också om att grubbla över tekniska problem, vilket det finns gott om på ELU. Ofta blir man indragen i ett helt annat projekt bara för att diskutera ett problem eller en teknisk lösning.

Arbetar med många spännande projekt
Christoffer har medverkat i flera olika projekt under sin tid på ELU. Bland annat har han under de senaste två och halvt åren varit inblandad i en mängd olika konstruktioner på Arenastaden i Solna. Christoffer har precis avslutat en utredning angående möjligheten att öka kapaciteten för sneda pålar på nya Slussen och tillsammans med sin kollega Per Söderström har han under de senaste två åren arbetat med ett nytt dataprogram för att dimensionera underbyggnader på broar, tunnlar osv. Programmet innehåller en hel del ny teknik som tidigare inte använts på den svenska marknaden.

Vidare har Christoffer under de senaste fyra åren skrivit och varit delaktig i ett flertal utredningar gällande brodynamik för olika höghastighetsbanor i Sverige.

- Vi har bland annat gjort utredningar på Botniabanan och undersökt om det går att öka hastigheten på våra befintliga stambanor. Jag är även delaktig i undervisningen på KTH, både som övningsassistent, lite mer sällan som föreläsare, samt som handledare för examensarbeten.

Att lyckas hitta en lagom balans mellan att praktiska och teoretiska kunskaper säger Christoffer är det mest utmanande i sitt arbete.

- Vid upprättande av nya konstruktioner krävs en lång erfarenhet för att välja rätt tekniskt system och inte missa något på ritningen. Med tanke på min ålder är det viktigt att det finns erfarna konstruktörer och uppdragsledare som besitter lång erfarenhet i branschen och är tillgängliga. Jag hade förväntat mig att saker och ting skulle vara mer uppklarade i branschen. Istället så insåg jag att jag kunde vara med och bidra med min kunskap, vilket så klart är väldigt tillfredsställande.

På ELU finns det i huvudsak tre olika karriärvägar; uppdragsledare, erfaren konstruktör och specialist. Christoffer har siktet inställt på specialistvägen.

- Om man ser det på en tioårs period så hoppas jag få möjlighet till en specialisttjänst på ELU. Utöver detta kommer jag att vara klar med doktorandtjänsten på KTH och förhoppningsvis även erhållit docenttiteln. Den senare är viktig för att kunna vara med och bidra till ELUs framtida samarbete med våra tekniska högskolor.Slutligen frågade vi om Christoffer har några tips om man som ingenjör är intresserad av att arbeta för ELU.

- ELU har under de senaste 45 åren vuxit till att vara en ledande aktör på den svenska byggnadsmarknaden. Vi har lyckats åstadkomma detta genom att kontinuerligt rekrytera personer med rätt kompetens och ett brinnande intresse för det vi gör. Om man som läsare är intresserad av att arbeta på ELU och passar in på denna profil så är mitt bästa tips att man hör av sig! Jag själv fick jobb på ELU efter att jag kontaktat dem i slutet av ex-jobbet, det låg alltså inte någon annons ute.

Här hittar du samtliga lediga ingenjörstjänster