Totalförsvarets Forskningsinstitut - FOI

Lediga jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut - FOI


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos FOI du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för FOI. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos FOI du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.


Om FOI


FOI forskar för en säkrare värld. Så lyder vår vision som vi arbetar för att uppnå i allt vi gör. FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. 
Inom FOI forskar vi kring säkerhet på alla samhällsnivåer - nationellt, regionalt och lokalt. Vi skapar, värnar och förmedlar relevant och integritetskritisk kunskap. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt. FOI ska vara den främsta kunskapskällan för ökad förmåga och förnyelsekraft i totalförsvaret.

Vi stärker Sveriges säkerhet nu och i framtiden genom kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskaps­till­ämpande verksamhet. FOI är kunskapsbärare och expertstöd inom försvar och säkerhet.

FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet.

Verkar inom hela spannet av försvars- och säkerhetsfrågor
Genom att kombinera kunskap på flera nivåer och inom vitt skilda områden kan FOI:s forskare tillsammans skapa förståelse för hur samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen samverkar. Det ger också FOI goda möjligheter att tidigt uppfatta hot och risker och bidrar till hållbara lösningar.

FOI verkar inom hela spannet av försvars- och säkerhetsfrågor. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi utvecklar beslutsstödsystem och system där människa, teknik och organisation ska samverka. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen.

Institutet har ungefär 1 000 anställda. Cirka 800 av dessa är forskare på akademisk nivå. På FOI arbetar såväl fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker som filosofer med forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier. 


Vision och mål


FOI:s verksamhetsidé, vision och inriktningsmål har fastställts av styrelsen och gäller under total­försvars­besluts­perioden 2021-2025.
FOI ska, i likhet med övriga försvarsmyndigheter, bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret. Målen anges i inriktningspropositionen Totalförsvaret 2021–2025.

Verksamhetsidé
FOI är kunskapsbärare och expertstöd inom försvar och säkerhet.
  • Vi skapar, värnar och förmedlar relevant och integritetskritisk kunskap
  • Vi stärker Sveriges säkerhet nu och i framtiden
Vision
FOI forskar för en säkrare värld.

Inriktningsmål
Fyra områden har valts som berör såväl externa som interna förutsättningar. FOI:s inriktningsmål berör roll, identitet, spelplan och arbetsmiljö:
  1. FOI är den främsta kunskapskällan för ökad förmåga och förnyelsekraft i totalförsvaret
  2. Tillsammans utgör vi en försvarsmyndighet som vi är stolta över
  3. Vi har förutsättningar som långsiktigt stabiliserar och stärker FOI som nationell resurs
  4. FOI är en av Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare
Hitta lediga jobb hos FOI här på Ingenjörsjobb.se
FOI erbjuder dig en arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för försvar och säkerhet. Hela vår verksamhet genomsyras av hög kompetens. Genom samverkan med FOI:s erfarna kollegor och att ingå i omväxlande och spännande forskningsprojekt utvecklas du kontinuerligt.

Fler jobb från Totalförsvarets Forskningsinstitut - FOI