Tetra Pak

Lediga jobb hos Tetra Pak


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Tetra Pak du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Tetra Pak. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Tetra Pak du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.


Om Tetra Pak

I nära samarbete med våra kunder gör vi livsmedel säkra och tillgängliga överallt​

Varje dag konsumeras oerhörda mängder vatten, mjölk, juice och andra flytande livsmedel i hela världen. Vi på Tetra Pak har utvecklat en serie förpackningar som bevarar innehållets näringsvärde och smak. Tack vare Tetra Paks teknik har det blivit betydligt lättare att förpacka och distribuera flytande produkter till konsumenter.​

”En förpackning ska spara mer än den kostar.”

Så löd grundtesen för Tetra Paks grundare Dr Ruben Rausing som startade utvecklingen av den tetraederformade förpackningen. Den grundläggande idén var att utforma en tub av en rulle plastöverdraget papper, fylla den med dryck och försegla den under vätskenivån.

I dag omfattar Tetra Paks erbjudande betydligt mer än förpackningsutrustning för flytande livsmedel. Vi förser också våra kunder med process- och förpackningslösningar inom ett brett spektrum av produkter från glass och ost till frukt, grönsaker och djurmat. Vi utformar kompletta system för beredning, förpackning och distribution med målet att optimera resursanvändningen. Våra beredningssystem är utformade för en skonsam produkthantering och en låg förbrukning av råmaterial och energi under tillverkning och efterföljande distribution. Vår ambition är att utveckla processer med låg miljöpåverkan och produkter och lösningar med hög miljöprestanda, genom en kontinuerlig vidareutveckling av förpackningar som skonar miljön och bevarar produkten.

Vår identitet och våra värderingar
Tetra Pak har en rik historia och ett unikt arv. Vi har byggt upp vårt varumärke genom att satsa på innovation, kundfokus, miljöhänsyn och socialt ansvar.​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vår vision​
Vår vision ”Vi ska göra livsmedel säkra och tillgängliga överallt” är det mål vi strävar efter och som driver vår organisation. Utåt formar det vår roll och vårt syfte. Inåt fungerar det som en enande kraft.​

Vår mission
Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att ta fram rationella process- och förpackningslösningar för livsmedel.
Vi satsar på innovation, vi är lyhörda för våra kunders behov och vårdar relationerna med våra leverantörer för att tillhandahålla och leverera dessa lösningar, överallt där livsmedel konsumeras.
Vi tror på ett ansvarsfullt ledarskap som skapar lönsam tillväxt i samklang med miljömässig hållbarhet och samhällsansvar.​​​​

Våra grundläggande värderingar
Våra grundläggande värderingar formar vårt företagsklimat och vägleder oss när vi fattar beslut. De genomsyrar våra tankar och handlingar och skapar en gemenskap på Tetra Pak där människor från olika kulturer och länder och med olika bakgrunder bemöter varandra med ömsesidig respekt och arbetar tillsammans.

Vårt motto
​Vårt motto PROTECTS WHAT’S GOOD definierar vilka vi är och genomsyrar hela vår verksamhet – inte bara hur vi kommunicerar utan allt vi gör. Vi är fast beslutna att alltid leverera produkter och tjänster som gör skillnad.​​

Hållbarhet som vi ser det
På Tetra Pak verkar vi för en hållbar framtid för vår planet och för att våra kunder ska nå framgångar även på lång sikt och bidrar med detta direkt till 14 av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG). Läs mer om vår hållbarhetsstrategi inom Livsmedel Människor Framtiden​