Sandvik

Sandvik är en global ledare inom teknik och verkstadsindustri och har över 40 000 anställda i mer än 160 länder runt om i världen. Företaget har en lång historia av innovation och är kända för att ha utvecklat många banbrytande teknologier och produkter inom olika branscher.

Sandvik har en stark närvaro inom gruv- och anläggningssektorn, där företagets produkter används för att utvinna och transportera mineraler och andra naturresurser. Företaget är också en ledande leverantör av verktyg och utrustning till tillverkningsindustrin, inklusive bilindustrin, flygindustrin och verkstadsindustrin.

Utöver detta är Sandvik också involverade inom energisektorn, där företagets teknik används för att utvinna och bearbeta fossilbränslen och förnybar energi. Sandvik är också en ledande leverantör av dentalimplantat och utrustning till sjukhus och hälsoindustrin.

Sandvik har en stark vision för att ständigt driva utvecklingen framåt genom innovation och samarbeten. Företaget har en ambitiös hållbarhetsstrategi som syftar till att minska klimatpåverkan, främja säkerhet och hälsa samt förbättra mångfald och inkludering inom företaget och samhället i stort.

Om du är en erfaren ingenjör som är intresserad av att arbeta för ett företag som står i framkant av teknisk utveckling och innovation, kan du hitta ditt nästa karriärsteg hos oss på ingenjörsjobb.se