Prevas

Lediga jobb hos Prevas


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Prevas du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Prevas. Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Prevas du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.


Förändring och glädje
Och en gnutta huvudvärk om du har tur


Ja, ungefär så skulle man kunna summera vårt erbjudande till dig.

Förändring genom att med hjälp av teknisk uppfinningsrikedom ta en produkt, tjänst eller industri och göra den mer effektiv, mer användarvänlig eller mer lönsam. Oftast alla tre samtidigt. Glädje genom att positiv förändring faktiskt är kul. Från det att vi tillsammans försöker hitta lösningar på olika problem, till känslan när den färdiga lösningen ligger framför oss. Precis så som det ska vara.

Exempel på innovationer vi varit med att utveckla är den första kollaborativa roboten i serieproduktion, världens säkraste cykelhjälm och en global molntjänst för att möta nya krav på spårbarhet och märkning.

Välkommen att läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med nedan. Lite mer tekniskt blir det.
(Om du undrar över det där med huvudvärken så är det ibland en tillfällig bieffekt av förändring när gamla invanda rutiner och mönster bryts.)

Pratar vi ditt språk?

För att kunna omsätta behov och idéer till innovativa och konkurrenskraftiga lösningar behövs en djupgående förståelse för kunders verksamhet och affär. Den kunskapen har Prevas.

Vi erbjuder lösningar och tjänster för många branscher. I vissa fall är våra lösningar specialutvecklade för ett specifikt segment. I andra fall kan lösningarna användas i flera branscher, men anpassas till en viss applikation, område eller ett visst kundbehov. För att göra skillnad hos våra kunder är kompetens, dynamik och innovation viktiga områden på Prevas.

Branscher

Life Science
Det bakomliggande behovet inom Life Science är stort. Förutom en växande befolkning, fler som är sjuka samtidigt som fler är friska och äldre, fler som efterfrågar avancerad behandling, så finns det en stark drivkraft till att effektivisera hälso- och sjukvården. Lägg därtill förändringar i regulatoriska krav för medicintekniska produkter och behov av rådgivning så får man ett område med mycket stark efterfrågan. Detta är ett intressant område där vi är starkt positionerade och våra tjänster är fortsatt alltmer efterfrågade.

Verkstad
En stor drivkraft hos verkstadsindustrin är förändringsviljan. Hållbarhet, digitalisering, automatisering, datadriven optimering, Internet of Things med mera driver både krav och möjligheter till investeringar och förändringar. Här är vi fint positionerade för framtiden med vår gedigna bakgrund, förståelse för branschen och påhittiga inställning till tekniska lösningar.

Energi
Förhoppningar om en grönare värld driver på utvecklingen av förnybara energikällor. Det finns också en stark plattform i Nordens energibransch där man kan ta till sig digitaliseringen och ny teknik. Vi är aktiva inom många delar av denna bransch och vi har erfarenhet av produkter och lösningar för produktion, hantering och optimering av energi. 

Fordon
Självkörande fordon, lägre bränsleförbrukning, el/hybridmotorer och högre säkerhetskrav har blivit nya fokusområden för fordonsindustrin tillsammans med lägre utsläppsnivåer, högre kvalitetskrav och lägre produktionskostnader. Kortare utvecklingstider, möjligheter som ny teknik ger och kundkrav på uppkopplade tjänster är också exempel på nya utmaningar. Vi har lång erfarenhet av att förse fordonsindustrin med högkvalitativa lösningar. 

Försvar
Nordens försvarsindustri förser den globala marknaden med världsledande produkter, lösningar och tjänster. Ett fokusområde är att kontinuerligt förbättra, utveckla och anpassa ny teknik för att tillgodose kundernas behov i enlighet med lagstadgade krav. Kombinationen av avancerad teknik och höga krav på tillförlitlighet och miljötålighet passar in bra på vår erfarenhet och kompetens.
 
Livsmedel
Effektivitet, hållbarhet, kostnadsbesparing och regelefterlevnad är centrala områden inom livsmedelsindustrin. 
Vi har djup erfarenhet av att hjälpa livsmedelsindustrin att optimera dessa centrala värden. Vår erfarenhet sträcker sig från automation till informationshantering, men också från förstudier inom produktionsutveckling till projektledning.

Olja och gas
Oljeborrning och oljeproduktion genererar allt större och mer komplexa datamängder, och i takt med att mängden data växer kan det även bli svårare att efterleva gällande bestämmelser och lagar som kräver snabbtillgängliga data för revision och sökningar. 
Vi är en erfaren leverantör av olika lösningar inom olje- och gasindustrin.

Produkter och enheter
Idag sker utveckling av produkter i en allt mer avancerad kombination av inbyggd mjukvara, design av material och form samt minimalistiskt utformad elektronik. Inte sällan är enheterna uppkopplade och allt oftare är de intelligenta dessutom. Här räknar vi in exempel som webbkameror, gräsklippare, dammsugare och cykelhjälmar. Användaren är ofta en privat konsument, men det kan också vara professionella användare, eller varför inte en sak som använder en annan sak.

Stål & Mineral
Metall- och mineralproducenter står fortfarande inför stora utmaningar, både vad gäller konkurrenskraft och lönsamhet. Våra erbjudanden till denna bransch innefattar beprövade lösningar och tjänster med anknytning till verksamhetsstyrning, produktionsplanering, projektledning, automation, miljö- & övervakningssystem samt rapporteringsverktyg. FOCS - Furnace Optimization Control System, är en unik lösning som vi erbjuder. Idag värms 90 % av allt stål som produceras i Skandinavien i ugnar som styrs av FOCS.

Telekom
Telekombranschen förändras i samma snabba takt som digitaliseringen och möjligheterna till att få tillgång till innehåll och data är idag många. 
Nya möjligheter skapas via uppkopplade system inom både 5G-teknik och ökad nätverksinfrastruktur. Vi har lång erfarenhet av komplexa konsulttjänster och lösningar till telekomföretag.