Preem

Lediga jobb hos Preem


Är du ute efter nya karriärsutmaningar? Hos oss på Ingenjörsjobb.se kan du hitta en mängd lediga ingenjörsjobb över hela Sverige. Nedan hittar du lediga jobb hos Preem du kan söka just nu. Du kan även läsa om vad du som arbetstagare kan förvänta dig när du arbetar för Preem . Klicka på den gula knappen ”läs mer” för att läsa mer om tjänsten för att hitta information om placeringsort, befattning och ansvarsområden samt vilka kvalifikationer som eftersöks. Hittar du ett eller flera lediga jobb hos Preem du vill söka kan du göra din ansökan direkt via en länk i respektive annons.


Preem i korthet

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Vi skärper vårt klimatmål med tio år - från 2045 till 2035. Nu påskyndar vi våra åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Senast år 2035 ska vi ha en klimatneutral verksamhet med nettonollutsläpp i hela värdekedjan, tio år tidigare än det föregående klimatmålet.

Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning.

Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2020 var Preems omsättning 68,2 miljarder SEK


Tydliga värderingar och en stark kultur

Preems värderingar ska inspirera och utmana våra medarbetare i att skapa ett framgångsrikt företag, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.

Värderingarna ska ge vägledning i hur vi agerar gentemot varandra inom företaget men också gentemot andra. Våra tre värderingar är formade av vårt förflutna, närvarande i dag och kommer att leda oss in i framtiden.

Ansvarstagande
Ansvarstagande är för oss att alltid sätta säkerhet först i alla våra beslut. Genom att uppträda professionellt och med god kompetens bidrar vi till hållbara relationer. Dessutom tar vi ett hållbart ansvar för såväl arbetsmiljö, miljö, socialt engagemang som ekonomisk långsiktighet.

Nyskapande
Nyskapande är för oss att i allt vi gör driva framåt, leda omvandlingen och ständigt utveckla såväl individ som verksamhet. För att kunna vara nyskapande vill vi medvetet och aktivt uppmuntra till kreativitet och ett lösningsorienterat synsätt. Vi vågar ta affärsmässiga risker, men kompromissar aldrig om den personliga säkerheten. Tillsammans firar vi framgång och lär av misstag.

Inkluderande​​
För att leva ”Ett Preem” är det viktigt för oss att tillsammans bygga en stark gemenskap. Det gör vi genom att alltid vara välkomnande och inkluderande på ett respektfullt, sympatiskt, öppet och personligt sätt i alla våra möten. Då skapas en långsiktig och hållbar relation mellan varandra, med våra kunder och vår omvärld, där olikheter blir en styrka. Tillsammans gör vi skillnad.

Preem är en viktig aktör i omställningen till förnybart. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Det innebär att vi ser framtiden som vår viktigaste marknad och resan till ett hållbart samhälle som en av våra absolut viktigaste frågor.

Transportsektorn står för en tredjedel av de svenska klimatgasutsläppen. Som Sveriges största producent av drivmedel har Preem ett stort ansvar i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och att ställa om till ett mer hållbart samhälle. 

Preem kan göra skillnad. Därför tillverkar vi förnybara drivmedel i form av förnybar diesel och bensin som fungerar i dagens och morgondagens fordonsflotta. Vi har de tekniska förutsättningarna i våra raffinaderier, vi har kompetensen i våra medarbetare och vi har infrastrukturen. Vi kan och vill ställa om våra traditionella oljeraffinaderier mot bioraffinaderier och vi gör det redan i dag.

 Vårt mål är att successivt byta ut den fossila råvaran mot förnybara råvaror. 

Visionen tydliggör vi i Preems tre strategier:
  • Tillväxt av förnybara drivmedel
  • Lönsamhet och marknadseffektivitet i toppklass
  • Det mest nyskapande drivmedelsbolaget

Hitta lediga jobb hos Preem här på Ingenjörsjobb.seFler jobb från Preem