Snabbfakta

  • Stockholm
 • Heltid
 • Rekrytering

Kategorier:

 • Produktion och processteknik
 • Projektledning
 • Miljö
 • Miljö och vattenteknik
 • Väg och vatten

Ansök senast: 2021-08-20

Processledare kravställning och genomförande

Publicerad 2021-06-22

Stockholm Vatten och Avfall satsar stort på Stockholms framtida avloppsrening och bygger nu ett av världens bästa och modernaste reningsverk med miljö och hållbarhet i fokus. En väl fungerande avloppsrening som kan möta framtidens krav är en förutsättning för stadens tillväxt. Med ny teknik tänker vi långsiktigt och möjliggör utveckling av avloppsreningen även i framtiden, för stockholmarnas och Östersjöns bästa.
På Henriksdals avloppsreningsverk har vi tre processledare med olika ansvarsområden (kravhantering, genomförande och mottagning)  som samverkar med projektledningen för Stockholms Framtida avloppsrening (SFA). I rollen ingår att styra upp det interna arbetet inom avloppsreningsverket och vara en tydlig part för projektet. Tillsammans leder ni en resursgrupp med avdelningens expertkompetenser samt en driftsättningsgrupp. Ni verkar på uppdrag av reningsverkets ledningsgrupp.

Projekt SFA har nått ett av delmålen med driftsättning första biolinjen och två av våra processledare går vidare till nya utmaningar varför vi söker två kvalificerade medarbetare inom området Kravställning samt Genomförandet.

Arbetsuppgifter och utmaningar
Som processledare har du både ett eget ansvarsområde som du driver självständigt samt att du är en del av processledarteamet där fokus ligger på samordning, prioritering och resursfördelningen för helheten. Samtliga roller kräver god förmåga att anpassa arbetssätt och organisation beroende av vad som sker inom SFA-projektet. Det är utmanande roller där du arbetar i gränssnittet mellan pågående driftverksamhet och ett stort byggprojekt vilket kräver att du har egen erfarenhet, tydligt ledarskap och god förmåga att samverka, planera och representera anläggningsägarens perspektiv samt bidra till att SFA-projektet kan leverera enligt plan.

Gemensamt för alla processledarrollerna är:

 • Utgöra kontakten mellan linjen och SFA:s projektledning
 • Leda och fördela arbetsuppgifter i den interna resursgruppen.
 • Ansvara för att kommunikations- och beslutsvägar finns till linjen och till SFA-projektet
 • Utveckla interna arbetssätt och strukturer och anpassa löpande.
 • Bidra till att resurser säkras upp internt i projektets olika faser.
 • Bevaka anläggningens intressen avseende kostnadseffektiva tekniska lösningar.
 • Beakta påverkan på befintlig anläggning (funktionalitet och process).
I rollen Processledare Kravställning ansvarar du t ex för:

 • Vara länken mellan projekteringsorganisation och anläggningen.
 • Samordna anläggningens kravbild för funktionalitet.
 • Säkra upp att projekteringen ger en funktionsduglig anläggning som är driftsäker, underhållsmässig och klarar våra kommande reningskrav
 • Besvara remisser/ärenden från SFA-projektet.
 • Medverka vid beslut om bygghandlingar och tekniska förfrågningsunderlag tillsammans med SFAR-projektet
 • Initiera ändringsärenden och ta fram underlag för utredningar och tillkommande investeringar.
 • Fånga upp erfarenheter från driftsatta anläggningsdelar från linjen sam andra tester och piloter som genomförs som kan påverka projekteringen.
I rollen Processledare Genomförande ansvarar du t ex för:

 • Vara länken mellan samordnande byggledare/byggledning på SFA och anläggningen
 • Övervakar att påverkan på befintlig anläggning minimeras (process och funktion).
 • Godkänna arbetstillstånd tillsammans med beställargruppen
 • Förberedande arbeten (samordna och godkänna start).
 • I byggfasen lära och återföra erfarenheter till kommande etapper
 • Delta i planeringen av genomförandet på längre sikt (1-2 år).
 • Säkerställa att tidsplaneringen beaktar drift- och underhållsverksamheten i genomförandet.
 • Vid behov delta i driftsättningen (FAT och SAT).
 • Medverka vid beslut om entreprenörernas genomförandeplaner (i anbudsfasen)
 • Avbryta arbete i anläggningen p.g.a. arbetsmiljö, påverkan på processresultat etc.
Din profil
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan relevant utbildning/erfarenhet som bedöms lämplig. Specialistkunskaper inom något/några av följande områden, relevant för avloppsreningsverk: process, maskin, el, styr- och regler, IT, bygg- och bergentreprenader, gas motsvarande arbetslivserfarenhet.  Du ska ha grundläggande kunskaper i CAD. Du har kunskap inom arbetsmiljölagstiftningen och minst grundkurs i BAS-P/U.

Du har erfarenhet från projektdeltagande i stora projekt, gärna i ledande befattning och har ett stort intresse för ledarskap. Du har gedigen erfarenhet av arbete med planering, projektering och investeringar från avloppsrening, bygg eller annan processindustri. Det är meriterande om du har kunskap om vårt reningsverk och om du har praktisk erfarenhet av byggprojekt i en driftsatt anläggning. Du har erfarenhet av att jobba med digitala projektverktyg och du är självklart van användare av administrativa verktyg i Office-paketet. Meriterande är kunskaper i offentlig upphandling och entreprenadjuridik

Mer om oss
Vi är en lärande organisation med mycket erfarenhet och kunskap till ditt stöd. Vi erbjuder dig ett roligt och omväxlande jobb med intressanta arbetsuppgifter, duktiga kollegor och ett mycket bra arbetsklimat. Dessutom erbjuder vi goda anställningsvillkor, digitala och flexibla arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt en rad hälsofrämjande fördelar.  Läs mera om oss och träffa några av våra medarbetare på svoa.se/jobb

Ansökan
Låter det intressant? Skicka då in din ansökan senast den 20 augusti 2021. Vi kommer endast att hantera ansökningar skrivna på svenska och vi hanterar ansökningarna löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.

För ytterligare information om tjänsten kontaktar du enhetschef Karin Lindh telefon 08-522 122 82 eller teknikchef Conny Ohlson på 08-522 133 05. Våra fackliga representanter för Kommunal, Vision och Saco når du via vår kundtjänst 08-522 120 00.

Liknande jobb

Publicerad: 2021-07-16
 • Stockholm
Publicerad: 2021-05-10
 • Malmö
 • Heltid