Snabbfakta

  • Oskarshamn

Kategorier:

 • Maskinteknik
 • Produktion och processteknik

Ansök senast: 2021-11-30

Examensarbete 30 hp, Kaross – Integrera ”Bin Picking” och AGV i befintlig karossprocess

Publicerad 2021-10-15

Scania genomgår nu en transformation från att vara en leverantör av lastbilar, bussar och motorer till en leverantör av kompletta och hållbara transportlösningar.

Examensarbete är ett utmärkt sätt att få närmare kontakt med Scania och bygga relationer för framtiden. Många av dagens medarbetare började sin Scaniakarriär med sitt examensarbete.

Bakgrund

I Scanias Karossfabrik i Oskarshamn, är motståndssvetsning (punktsvetsning) den vanligast förekommande fogningsmetoden. Svetsningen och materialhanteringen utförs av närmare 300 robotar. De komponenter som svetsas ihop är uteslutande i metall.

Vid våra svetszoner så krävs det manuell laddning av material till processen. Den manuella laddningen av material orsakar ergonomiproblem, är resurskrävande och står även för en del tekniska störningar.

Vi kommer inom kort investera i självgående truckar, AGV, som kör fram material till zonerna. En vision är att dessa AGV:er levererar materialet direkt in i den automatiska robotzonen och att befintliga robotar plockar materialet direkt ur dessa transportpallar.

Mål

 • Förbättra ergonomin för operatörerna, helt reducera lyft för operatören
 • Höja den tekniska tillgängligheten
 • Minska bemanning, genom att ta bort arbetsuppgiften manuell laddning.

Uppdragsbeskrivning

 • Fördjupa befintlig studie av Kaross, möjliga platser att föra in ”Bin Pic” tillsammans med AGV
 • Studie av ”Bin Pic” (självplockande robotar), genom studiebesök på industrier med Bin Pic, vilka möjliga tekniska lösningar är lämpliga för våra artiklar
 • Ta fram en beskrivning hur AGV och Bin Pic ska integreras i befintlig automationsprocess
 • På en utvald komponentzon arbeta fram ett förfrågningsunderlag med simulering.

Mål med examensarbetet

 • Förstudie Bin Picking för karossartiklar
 • Förslag till införandeplan på Bin Pic i Kaross
 • Förfrågningsunderlag med ekonomisk MIKA-kalkyl på utvald komponentzon

Redovisning sker genom överlämnande av slutrapport och presentation.

Avgränsning

En utvald zon i Karossverkstaden för lastbilshytter som förfrågningsunderlaget ska omfatta. Resterande Kaross ingår ej i förfrågningsunderlaget.

Utbildning/linje/inriktning

Ingenjörsutbildning gärna med inriktning Maskin/Produktion/Robotik.

 

Ytterligare information

Antal studerande: 2

Startdatum för exjobbet: Januari 2022

Beräknad tidsåtgång: Ca 20 veckor

Scania tillhandahåller kontorsplats och dator under uppdragstiden.

Kontaktpersoner och handledare

Mats Svensson, produktionsteknisk chef, 0491-765 728
Sara Skeppner, HR Business Partner, 0491-764 223
Stefan Borefur, handledare, 0491-765 654

Ansökan

Din ansökan skall innehålla CV, personligt brev och betygskopior. Vi kommer under denna rekryteringsprocess hantera ansökningarna löpande. Uppdragen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

Ansökningsperiod:
2021-10-15 – 2021-11-30

Om Scania
Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. I Oskarshamn finns produktionen av lastbilshytter till Europa. Färdiga hytter skickas till Scanias chassiverkstäder för slutmontering i Södertälje, Nederländerna och Frankrike. Hyttfabriken består av verkstäderna: Pressverkstad, Karossverkstad, Grund- och Täcklacksmåleri samt Monteringsverkstad. För att flödet ska fungera krävs också en organiserad och fungerande logistik.

 

Liknande jobb

Publicerad: 2021-11-15
 • Ängelholm
Publicerad: 2021-10-31
 • Göteborg