Snabbfakta

  • Linköping
  • Norrköping
  • Solna
  • Södertälje
  • Nyköping
 • Heltid
 • Konsultuppdrag

Kategorier:

 • Bygg och anläggning
 • Projektledning
 • Samhällsbyggnad

Ansök senast: 2023-06-02

Ambitiös projektledare till Ostlänken

Publicerad 2023-05-12

Som projektledare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur. Programorganisationen för Ostlänken har uppdraget att bygga 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping,. En nödvändig förstärkning av järnvägens kapacitet som bidrar till kortare restider, hållbara transporter och bättre punktlighet i tågtrafiken.

Vi behöver dig och vi tror att du kommer att gilla att jobba hos oss! Vi söker ett flertal olika projektledare då vi befinner oss i en progressiv fas för flera av Ostlänkens sträckor. Vi hoppas att du vill vara med på denna spännande resa med oss!

Som projektledare har du ett helhetsansvar för framdriften av projektet från planering till genomförande och överlämning av anläggningen. I rollen ingår projektering, upphandling, att styra och leda projektorganisationen samt att vara ansvarig för framdriften gällande kontrakterade leverantörer och entreprenörer inom ditt ansvarsområde.

Ditt uppdrag innebär att du:

 • säkrar en god styrning och effektiv uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och innehåll
 • säkerställer en gemensam målbild av effekt- och projektmål för berörda parter
 • sätter ramar för projektet med tydliga samarbetsformer och har ett affärsmässigt agerande i förhållande till leverantörer
 • har ett proaktivt förhållningssätt avseende risk, säkerhet och arbetsmiljö i projekten
 • skapar utrymme för utveckling och innovation vid upphandling och säkerställer rätt affärs- och ersättningsformer
 • samverkar och samråder både internt och externt
 • svarar för omvärldskontakter med allmänhet, kommuner och andra intressenter.

Vad kan vi erbjuda dig?

Du kommer att tillhöra en av Sveriges största beställarorganisationer, och den samlade projektledarkompetensen hos våra cirka 1 000 projektledare är unik. Som projektledare har du tillgång till olika forum för erfarenhetsutbyten, nätverk, utbildningar samt talang- och utvecklingsprogram.Trafikverket kan erbjuda dig en modern arbetsplats där vi möter varandra med respekt och omsorg i en öppen och nyskapande kultur. Hos oss lönar sig alltid goda prestationer, men vi är samtidigt noggranna med att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete, familj och fritid. Vi är stolta över att ha utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare.

Vem är du?

Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Du är proaktiv, strukturerad och kvalitetsmedveten i dina åtaganden och har en mycket god analytisk förmåga.

Utöver de personliga egenskaperna ovan ser vi också att du har:

 • en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
 • några års relevant och aktuell erfarenhet som projektledare eller likvärdig ledande funktion som entreprenör, konsult eller beställare
 • aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från projekt inom bygg, anläggning eller industri
 • god kunskap om olika entreprenadformer och entreprenadjuridik
 • goda allmänna kunskaper av att arbeta digitalt med program och system som krävs för ledande befattningar
 • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
 • körkort för personbil

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av järnväg, BEST (bana, el, signal, tele), mark eller byggnadsverk

Möjliga placeringsorter är Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping eller Solna. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid.?

De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Testerna skickas i samband med att ansökningstiden går ut och vi ber dig därför ha koll på din mail, även skräppost. #LI-Hybrid

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

På Nya Stambanor är du en del i samhällsutvecklingen genom att bygga ny järnväg som möjliggör ökad kapacitet för gods- och persontrafiken i några av Sveriges största järnvägsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planering till genomförande och överlämning för drift och underhåll. Du jobbar i stora och komplexa projekt med kunniga kollegor och tillsammans skapar vi nya möjligheter att resa hållbart i Sverige. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

#LI-NG1